4elements4life logo

בעיניי ארבעת האלמנטים לניהול עסק מצליח הם:
איכות השירותים, אמינות הספק, זמינות ושביעות רצון הלקוחות.
כך ללא פשרות אני מנהלת את העסק שלי.
גם מוצרי חברת 4elements4life מבוססים על החוקים הללו.

On line  consultation with sports nutritionist Orit Tsaitlin

On line consultation with sports nutritionist Orit Tsaitlin

מטרת הפגישה היא לתת ייעוץ מקדים ולהעריך את מידת ההתאמה לכל תהליך לשינוי גופני.
הייעוץ אישי יתבסס על מסמכים מקדמים שתתבקש/י למלא לאחר התשלום.
מחיר: 450 ₪